0BCFE272-BBC3-40DC-87DD-C206AFA14D65.jpe

Základy výtvarného myšlení

Fantazie. Kreativita. Volnost.

Každé dítě tvoří originálním způsobem. Tento výtvarný ateliér nabízí možnost sebevyjádření se formou výtvarných činností, které rozvíjejí fantazii a kreativitu.
V ateliéru určeném pro předškoláky se zaměřujeme na spontánní výtvarný projev. S malými malíři přemýšlíme o uměleckých dílech, hrajeme si s barvou, tiskneme, lepíme a zažijeme vždy spoustu zábavy. 
Umělci, kteří už jsou malířsky více vyspělí a už chodí do školy, mohou navštěvovat kurzy pro starší děti. Zde se zaměřujeme znovu na rozvoj fantazie a směřujeme k vlastnímu stylu výtvarného vyjádření. Objevujeme nové náročnější techniky a někdy se také snažíme vhodně překonat tzv. krizi výtvarného projevu.