Základy výtvarného myšlení

"Malířství a literatura jsou v umění společníky, ačkoliv jsou samy o sobě kompletní ve své kráse, zároveň se obohacují o to, co jim chybí." (Howard)

Co vám kurzy přinesou

V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší. Paul Cézanne

Zvýšení kreativity

Umělecké kurzy podporují chuť tvořit a rozvíjí a zvyšují vaši kreativitu. 

Rozšíření představivosti

Prohlubují představivost a vcítění do uměleckého díla.

Probuzení empatie

Probouzí empatii a estetické cítění k uměleckým hodnotám.

Naše lekce

Ve čtenářském ateliéru se věnujeme uměleckému spojení literatury a výtvarného umění. Přístup k umění vyžaduje zapojení stejných smyslů, ať už se jedná o psaný text nebo o obraz. Tvůrčí činnosti spojujeme s obrázkovými knihami, které otevírají dětem kouzelný svět a zvyšují jejich empatii a kreativitu. Vytváříme také prostor pro spontánní výtvarný projev a podporujeme rozvoj dětské fantazie. 

Kurzy pro předškoláky


Číst a psát se děti učí až ve škole. Schopnost dekódovat znaky dokáže už předškolák, místo písmen mu pomáhají obrázky. Naučíme malé umělce číst a prožívat příběh společně s obrázky a výtvarnou tvorbou.

Kurzy pro dospěláky

Pro dospělé máme připraveno spoustu sezónních kurzů. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a vyrobte si něco pro sebe. 

Kurzy pro školáky


Text a obraz má k sobě velice blízko. Kurzy pro školáky vás zavedou do kouzelného světa knih a obrázků. Spojenectví malby a textu ukáže mladým umělcům nový pohled na knihy a výtvarnou tvorbu. 


Pojďte tvořit s námi 

Máte doma umělce, který rád vymýšlí různé výtvory a obrázky. Skvělé! Přihlaste ho na naše kurzy a podpořte jeho kreativitu a prohlubte jeho zájem o umění.