O naší škole

Ve výtvarném ateliéru se věnujeme uměleckému spojení literatury a výtvarného umění. Přístup k umění vyžaduje zapojení stejných smyslů, ať už se jedná o psaný text nebo o obraz. Tvůrčí činnosti spojujeme s obrázkovými knihami, které otevírají dětem kouzelný svět a zvyšují jejich empatii a kreativitu. Vytváříme také prostor pro spontánní výtvarný projev a tím podporujeme rozvoj dětské fantazie.

Poznejte náš tým

Náš tým pracuje kreativně a s nadšením v duchu naší myšlenky společného tvoření založeném na svobodě výtvarného projevu. Netvoříme podle šablon, ale vždy s tvůrčí náladou a s ohledem na dětskou individualitu.  

Jana Havránková


Autorka projektu Základy výtvarného myšlení. 

Zuzana Bělská

Lektorka kurzů pro školáky ve Vrdech.