Programy pro školy: Čteme a tvoříme pro radost.

30.09.2022

Příběhy a tvorba

"Lidé vyprávějí příběhy... a lidé také vytvářejí fascinující předměty. Občas se jejich příběhy točí kolem oněch předmětů." (Bell, 2010). 

Příběhy jsou kolem nás všude. Můžeme je vidět, ale můžeme si je i přečíst. Obraz i text jsou neustále v těsném spojení a bez obrazu a ilustrace bychom se v textu mohli ztratit a často už od raného dětství nám pomáhají obrázky pochopit okolní svět. Obraz ve výuce literatury a jeho využití zmiňuje již na začátku 20. století ve svém článku Howard, (1916) a konstatuje, že malba a literatura se ve své kráse navzájem obohacují o to, co jich chybí.

Obraz a text

Vztah literatury, obrazu a vizuality s sebou přináší mnoho otázek. Jejich skryté spojenectví nám otevírá dveře do autorových myšlenek a pocitů. Na sounáležitost obrazu a textu v literární výchově můžeme nahlížet z několika různých úhlů, a to díky expresivní povaze předmětu literární výchovy. 

Zapojení fantazie a kreativity podněcuje k rozvoji obrazotvornosti. Přístup k umění vyžaduje zapojení stejných smyslů, ať už se jedná o psaný text nebo o obraz. Pokud používáme fantazii v malbě, tak velmi pravděpodobně budeme schopní i tvorby v literatuře. 

Program "Čteme a tvoříme s radostí"

Přistupovat k textu jen z hlediska "čtení" a "psaní" s sebou nese úskalí. Většina pedagogických přístupů (dramatizace, tvůrčí psaní, recitace) vychází jen ze čtení a psaní. Dnešní čtenář se však ne vždy dokáže ztotožnit s autorem a vizuální obraz nám lépe pomůže uchopit všechny nuance, která spisovatele obklopují. Použití obrazu ve vyučování je mnohem více než ilustrace, protože tvorba ilustrace souvisí s příběhem, který redukuje do statického obrazu. (Krašovec, 2013). Zapojení výtvarné hry a různých technik do výuky pomáhá lépe pochopit čtený text a láká děti ke čtení i k vlastní tvorbě. Zapojujeme výtvarnou hru do výuky literární výchovy v programu "Čteme a tvoříme pro radost". 

Program: 

Čteme a tvoříme pro radost pro 1. stupeň

Čteme a tvoříme pro radost pro 2. stupeň